Käpylän pallo

Sääntömääräinen vuosikokous ma 29.1.2024

11.01.2024
Käpa


SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Maanantaina 29.1.2024 klo 18.00
Käpylän Pallo ry:n toimistolla, Tursontie 3, 00610 Helsinki
 

VUOSIKOKOUSASIALISTA

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (2),
  2. todetaan kokouksen laillisuus,
  3. esitetään toiminta-ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimintakaudelta,
  4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille,
  6. päätetään sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa seuran koollekutsumistavasta sekä
  7. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
     


Kokoukseen osallistujilta vaaditaan ennakkoilmoitus 25.1.2024 mennessä osoitteisiin: [email protected] ja [email protected]

 

Helsingissä 11.1.2024

Käpylän Pallo ry johtokunta