Organisaatio

VUOSIKOKOUS: Seuralla on vuosikokous kaksi kertaa vuodessa. Syyskokous ja Kevätkokous. Syyskoukouksen asialista on seuraavanlainen:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Käytännössä vuosikokouksessa valitaan seuraavalla kaudelle johtokunnan toimihenkilöt. Yleensä vanha johtokunta esittää oman näkemyksensä, mutta vuosikokous valitsee ehdokkaista Puheenjohtajan, Varapuheenjohtaja, Sihteerin ja Taloudenhoitajan, sekä 3 - 6 varsinaista jäsentä.
Kohdassa viisi taas päätetään toimintasuunnitelma, jonka taas yleensä vanha johtokunta on työstänyt, mutta edelleen vuosikokous on se paikka jossa päätetään toimintasuunnitelma, ja jokainen jäsen voi tuoda oman näkemyksensä toimintasuunnitelmaan.

Toinen tärkeä asia kohdassa viisi on tulo- ja menoarvio seuraavalle kaudelle. Ja tässä taas vuosikokous päättää arvion tulevalle kaudelle ja jokainen jäsen voi ehdottaa oman näkemyksensä tuloista ja menoista. Sekä kohdassa viisi myös päätetään jäsenien jäsenmaksut seuraavalle kaudelle. Kohdassa kahdeksan taas käsitellään muut asiat jotka on pitänyt mainita jo kokouskutsussa, joten jos teillä on muita asioita niin ne pitää tuoda johtokunnan tietoon hyvissä (n 1kk) ajoin ennen vuosikokousta. VUOSIKOKOUS käyttää siis ylintä valtaa seurassa, ja siksi olisi tärkeää, että jäsenistö myös näissä kokouksissa kävisi.

Kevätkokouksessa taas käsitellään edellisen vuoden tulot ja menot sekä myönnetään edelliselle johtokunnalle vastuuvapaus

JOHTOKUNTA:
Johtokunta on taas elin joka toimii koko vuoden ja toimii vuosikokouksen ohjaamassa puitteissa. Käytännössä johtokunta siis pyörittää päivittäin seuran joka päiväisiä töitä ja tämänkin kokoisessa seurassa on erittäin paljon. Johtokunnan sivulla on lisää johtokunnan töistä.

JÄSENET:
Jäsenet on meidän ainoa ja tärkein voimavara jokaisessa asiassa. Ja tätä työtähän tehdään pelkästään jäsenille, joten jäsenten aktiivinen osallistuminen Seuran toimintaan on elinehto koko seuran toiminnalle.

Dataline Sport | Molentum Oy