Käpylän pallo

Organisaatio

Jäsenet

Jäsenet ovat seuran tärkein voimavara jokaisessa toiminnassa. Seuratyötä tehdään jäsenille, ja jäsenten aktiivinen osallistuminen seuran toimintaan on elinehto koko seuran toiminnalle.
 

Johtokunta

Johtokunta on taas elin, joka toimii koko vuoden vuosikokouksen ohjaamissa puitteissa. Käytännössä johtokunta pyörittää seuran joka päiväisiä töitä, joita KäPan kokoisessa seurassa on runsaasti. Seuran päätöksenteon periaatteet.


Johtokunta 1.12.2023 alkaen

Petri Vanhala, puheenjohtaja
Jukka Korkka, varapuheenjohtaja
Tero Reponen, jäsen, sihteeri
Nina Nokelainen, jäsen
Sami Vesterinen, jäsen
Marko Syväkari, jäsen


Toimintasuunnitelma


Ilkka Rantanen, toiminnanjohtaja, talous
 Vuosikokous

Seuralla on vuosikokous kaksi kertaa vuodessa; syksyllä ja keväällä.

Syyskoukouksen asialista on seuraavanlainen:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Käytännössä vuosikokouksessa valitaan seuraavalla kaudelle johtokunnan toimihenkilöt. Yleensä vanha johtokunta esittää oman näkemyksensä, mutta vuosikokous valitsee ehdokkaista puheenjohtajan, varapuheenjohtaja, sihteerin ja taloudenhoitajan, sekä 3–6 varsinaista jäsentä. Kohdassa viisi taas päätetään toimintasuunnitelma, jonka taas yleensä vanha johtokunta on työstänyt, mutta edelleen vuosikokous on se paikka, jossa päätetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle, ja jokainen jäsen voi tuoda oman näkemyksensä toimintasuunnitelmaan.

Vuosikokous päättää tulo- ja menoarvion tulevalle kaudelle, ja jokainen jäsen voi ehdottaa oman näkemyksensä tuloista sekä menoista. Kohdassa viisi myös päätetään jäsenien jäsenmaksut seuraavalle kaudelle. Kohdassa kahdeksan taas käsitellään muut asiat, jotka on pitänyt esittää jo kokouskutsussa. Jäsenten on siis tuotava muut asiat johtokunnan tietoon hyvissä ajoin, noin kuukausi ennen vuosikokousta. Vuosikokous käyttää ylintä valtaa seurassa, ja siksi olisi tärkeää, että jäsenistö myös kokouksiin osallistuisi.

Kevätkokouksessa taas käsitellään edellisen vuoden tulot ja menot sekä myönnetään edelliselle johtokunnalle vastuuvapaus.