Käpylän pallo

Tukirahasto

KÄPYLÄN PALLON TUKIRAHASTO AUTTAA – KAIKKI PELAA OMALLA TASOLLAAN


Mahdollisuudet jalkapallon harrastamiseen eivät valitettavasti ole aina yhtä tasa-arvoiset kaikille. Äkilliset taloudelliset muutokset, työttömyys tai muut vaikeudet eivät saa olla esteenä futiksen harrastamiselle Käpylän Pallossa yhdellekään lapselle tai nuorelle. Tavoitteen toteuttamiseksi olemme perustaneet KäPylän Pallon tukirahaston. Tukirahaston kautta tuetaan Käpylän Pallon lapsia ja nuoria niin, ettei yksikään pelaaja jää sivuun taloudellisten seikkojen johdosta. 
 

Tukirahastoon tulleet varat kohdistetaan:

  1. Lasten ja nuorten päivittäiseen tukemiseen (aina johtokunnan päätöksellä). VIITE 1821
  2. KäPan Zorro-stipendinä: yhdelle tai useammalle pelaajalle kerran vuodessa jaettavana stipendinä. VIITE 1818

Mikään rahasumma ei ole liian pieni. Kaikki rahastoon kertyvät varat ohjataan täysimääräisesti lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen turvaamiseen. Tukirahastoon maksetaan alla olevan tilisiirron tiedoilla. Summa on siis vapaavalintainen. 

Mikäli kohdistat tuen KäPa Zorro -stipendinä, niin käytä maksaessasi viitettä 1818, muutoin viitenumero on 1821.
Tilinumero: AKTIA FI86 4055 0011 5856 56
Saaja: KäPa Tukirahasto
 

Kiitokset Tuestanne!  

 

Käpylän Pallo ry;n johtokunta ja koko seura