Käpylän pallo

Vuosikokous 9.2.2022

Vuosikokous 9.2.2022
11.01.2022
Käpa

Sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 9.2.2022

Paikka: Käpylän Pallo ry:n toimisto, Tursontie 3 00610 Helsinki

Kokous pidetään etäkokouksena, jos koronarajoitukset kieltävät kokoontumiset. 


ASIALISTA

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (2),
  2. todetaan kokouksen laillisuus,
  3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimintakaudelta,
  4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille,
  6. päätetään sääntöjen 10§:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta sekä
  7. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.


Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 4.2.2022 klo 16.00 mennessä osoitteisiin [email protected] sekä [email protected]

Kohtaan 7 liittyvät esitykset niin ikään 4.2.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen [email protected]

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa myös henkilökohtainen sähköpostiosoite, mikäli kokous joudutaan pitämään etänä.


Helsingissä 11.tammikuuta 2022

Käpylän Pallo ry johtokunta