Käpylän pallo

Tietoja FVS- ja IKV-koulutuksista

Futisvalmentajan startti

Futisvalmentajan startti -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan seuroissa aloittelevia valmentajia.

Koulutuksen jälkeen valmentaja: 

 • On tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan ja liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia harjoittelemaan myös omalla ajalla.
 • On saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta - on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen.
 • Antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia.
 • On saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä.
 • Tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä.
   


Ikävaihekoulutus

Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. 

Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2–3 kk
Tuntimäärät: n. 50 tuntia
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h
Kontaktijaksoja: 24 h
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 h
Tutorointi: 2 h

Ikävaihekoulutuksen tavoitteet

Urheilu ja lajiosaaminen:

 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita.

Ihmissuhdetaidot:

 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
 • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa.

Itsensä kehittämisen taidot:

 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen.