Joukkueen toimihenkilöiden tehtäväjako

Joukkueenjohtaja

 • toiminnan yleinen johtaminen
 • yhteyshenkilö seuran johtoon
 • vastaa joukkueen tiedotustoiminnasta
 • talousarvion laatiminen ja seuranta (vastuu taloudesta)
 • joukkueen vanhempien toiminnan vetäjä (tukiryhmä)
 • hoitaa ilmoittautumiset sarjoihin ja turnauksiin seuran junioripäällikön kanssa
 • hoitaa leirivaraukset
 • huolehtii joukkueen matkajärjestelyistä otteluihin, leireille jne
 • osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin
 • laatii joukkueen toimintakertomuksen
 • vastaa joukkueen toimihenkilöiden kouluttamisesta (tiedottaa mahdollisuuksista)
 • valitsee tarvittaessa itselleen sijaisen

I-valmentaja

 • vastaa joukkueen koko valmennustoiminnasta seuran linjan mukaisesti
 • laatii kausi-, jakso- ja kertaharjoitussuunnitelmat ja hyväksyttää ne valmennuspäälliköllä
 • johtaa harjoitukset
 • valitsee joukkueen otteluihin ja suorittaa vaihdot
 • laatii taktiikat otteluihin
 • päättää otteluiden lukumäärästä seuran linjan ja suunnitelman mukaisesti
 • päättää turnauksiin osallistumisista seuran linjan ja suunnitelman mukaisesti
 • neuvoo pelaajia ravintoasioissa

II-valmentaja

 • toimii I-valmentajan sijaisena
 • toimii harjoituksissa ja otteluissa I-valmentajan apuna

Maalivahtivalmentaja

 • laatii maalivahtien kausi-, jakso- ja kertaharjoitussuunnitelmat
 • toimii harjoituksissa maalivahtien valmentajana
 • toimii muiden valmentajien apuna

Huoltaja

 • huoltaa joukkueen harjoituksissa ja otteluissa
 • huolehtii joukkueen varusteista ja tarvikkeista
 • toimii joukkueen ensiapuhenkilönä
 • neuvoo pelaajia varustehuollossa
 • toimii valmentajien apuna
Dataline Sport | Molentum Oy