Alavalikko

Toimihenkilöt

Joukkueen toimihenkilöiden tehtäväjako

Joukkueenjohtaja
- toiminnan yleinen johtaminen
- yhteyshenkilö seuran johtoon
- vastaa joukkueen tiedotustoiminnasta
- talousarvion laatiminen ja seuranta (vastuu taloudesta)
- joukkueen vanhempien toiminnan vetäjä (tukiryhmä)
- hoitaa ilmoittautumiset sarjoihin ja turnauksiin seuran junioripäällikön kanssa
- hoitaa leirivaraukset
- huolehtii joukkueen matkajärjestelyistä otteluihin, leireille jne
- osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin
- laatii joukkueen toimintakertomuksen
- vastaa joukkueen toimihenkilöiden kouluttamisesta (tiedottaa mahdollisuuksista)
- valitsee tarvittaessa itselleen sijaisen

I-valmentaja
- vastaa joukkueen koko valmennustoiminnasta seuran linjan mukaisesti
- laatii kausi-, jakso- ja kertaharjoitussuunnitelmat ja hyväksyttää ne valmennuspäälliköllä
- johtaa harjoitukset
- valitsee joukkueen otteluihin ja suorittaa vaihdot
- laatii taktiikat otteluihin
- päättää otteluiden lukumäärästä seuran linjan ja suunnitelman mukaisesti
- päättää turnauksiin osallistumisista seuran linjan ja suunnitelman mukaisesti
- neuvoo pelaajia ravintoasioissa

II-valmentaja
- toimii I-valmentajan sijaisena
- toimii harjoituksissa ja otteluissa I-valmentajan apuna

Maalivahtivalmentaja
- laatii maalivahtien kausi-, jakso- ja kertaharjoitussuunnitelmat
- toimii harjoituksissa maalivahtien valmentajana
- toimii muiden valmentajien apuna

Huoltaja
- huoltaa joukkueen harjoituksissa ja otteluissa
- huolehtii joukkueen varusteista ja tarvikkeista
- toimii joukkueen ensiapuhenkilönä
- neuvoo pelaajia varustehuollossa
- toimii valmentajien apuna