Käpylän pallo

Sääntömääräinen syyskokous to 1.12.2022 klo 18.00

Sääntömääräinen syyskokous to 1.12.2022 klo 18.00
01.11.2022
Käpa

Käpylän Pallo ry
Sääntömääräinen syyskokous

Torstaina 1.12.2022 klo 18.00
Käpylän Pallo ry:n toimisto, Tursontie 3, 00610 Helsinki


Asialista

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (2).
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö – ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä kolme (3) muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi pykälän 12 mukaisesti.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
  6. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.


Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan osoitteisiin [email protected] sekä [email protected] 24.11.2022 mennessä.

Kohtaan 6 liittyvät esitykset niin ikään 24.11.2022 kello 15:00 mennessä osoitteeseen [email protected]

 

Helsingissä 1. marraskuuta 2022
Käpylän Pallo ry johtokunta