Käpylän pallo

Valmentajalle

KäPa tukee vahvasti valmentajiensa koulutusta! Seura maksaa Palloliiton ensimmäiset E+D+C-kurssin seuraan/joukkueeseen sitoutuville valmentajille ja B-kurssistakin puolet. Seuran valmentajilta myös odotetaan halua kehittää itseään. Seura järjestää myös omaa sisäistä koulutusta valmentajille aktiivisesti.
 

Juniorivalmennuksen periaatteita

Lapsen ja nuoren persoonallisuus tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti, kun urheilijaa kehitetään harjoittelun ja pelaamisen keinoin. Kaikessa toiminnassa noudatetaan KäPan valmennuslinjaa Kaikki pelaa omalla tasollaan.

1. Ikävaihe huomioon

 • opeta ja harjaannuta motorisia taitoja herkkyyskaudella > nopea omaksuminen motivoi oppimaan uutta
 • myös fyysisessä harjoittelussa herkkyyskaudet hyödynnettävä.

2. Yksilöllisyys

 • liikkeet vaikeusasteeltaan yksilölle sopivia > vaativuus nousee kehittymisen myötä.

3. Monipuolisuus

 • vaihtelevuutta harjoitteisiin ja menetelmiin.

4. Tavoitteellisuus

 • tavoitteita eri jaksoille ja harjoituksille > liittyy suunnitelmaan.

5. Progressiivisuus

 • harjoittelun kehittely ja vaikeutuminen > myös teho lisääntyy asteittain.

6. Riittävä harjoittaminen

 • suoritusten toistomäärä
 • minimoidaan harjoituskatkot vuositasolla > kehityksen jatkuvuus.

7. Harjoittelun systemaattisuus

 • sopiva rasituksen ja levon suhde
 • helposta vaikeaan, uutta asiaa sopivasti.

8. Ohjaamisen periaate

 • oikea ja tehokas opettaminen > oikeita asioita oikein!
 • virheiden korjaaminen ajoissa > poisoppiminen vaikeampaa
 • motivointi oppimiseen.

9. Kasvatuksellisuus

 • nuori pelaaja kohti urheilullista elämäntapaa.


REILU PELI - vihreä kortti


Ohjaajalle vinkkejä
 • Ole iloinen ja positiivinen - se tarttuu myös lapsiin.
 • Ole esimerkillinen - lapset oppivat ja omaksuvat matkien.
 • Osallistu leikkeihin - innosta yrittämään.
 • Kannusta ja kiitä - vihreä kortti tuntuu mukavalta Sinustakin.
 • Oikeudenmukaisuudella saat paljon aikaan.
 • Kuuntele lapsia ja keskustele - opit itsekin uutta.
 • Arvio lapsia realistisesti - aseta tavoitteet sopiviksi.
 • Kun lapsi oppii jotakin uutta, olet Sinäkin onnistunut.
 • Palkitse onnistumisesta sanoin, elein, ilmein ja olalle taputtaen.
 • Pidä toiminta hauskana sääntöjä unohtamatta.
 • Anna ja ota vastaan palautetta.
 • Mieti lopuksi kuinka harjoitukset menivät, miksi ja mitä voisi tehdä toisin ensi kerralla (palaute itsellesi).


Lasten määritelmä hyvästä ohjaajasta

 1. Pitää hyvän järjestyksen.
 2. Osaa auttaa asioiden oppimisessa.
 3. Saa harjoitukset tuntumaan hyvältä.
 4. On kärsivällinen.

Voittajia ovat ne ohjaajat ja lapset, jotka ovat positiivisia, itseensä luottavia ja oman arvonsa tuntevia!


Motivointi

Lapsille paras motivointikeino on laatia harjoituksia, jotka ovat vaihtelevia, hauskoja ja haasteellisia. Innokkaat lapset eivät tarvitse erillistä motivointia. On kuitenkin tilanteita, jossa harjoiteltava asia on monimutkainen, lapset ovat väsyneitä tai harjoituksessa on muita häiriötekijöitä. Tällaisissa tilanteissa on ohjaajan kyettävä käyttämään järkevästi myös ulkoisia motivointikeinoja. Näitä ovat mm.:

 • kiitos ja kannustus
 • kilpailut ja palkitsemiset
 • yllätysten keksiminen
 • vastuun antaminen lapsille
 • tavoitteen selittäminen
 • ohjaajan innostunut ote
 • mukana tekeminen.


Palaute

Osoita ohjaajana olevasi kiinnostunut jokaisesta mukana olijasta! Palaute on oppimisen tärkeä osa. Antamalla palautetta vahvistat toivottua käyttäytymistä ja tekemistä. Samalla lapsen itseluottamus kasvaa ja hän on rohkeampi kohtaamaan uusia haasteita. Hoida ikävimmät asiat kahden kesken keskustelemalla, mutta jaa tunnustusta kaikkien kuullen. Lapsi kaipaa tietoa miten hän on onnistunut suorituksissaan ja toiminnassaan.

 • Anna palautetta runsaasti, mutta aiheesta.
 • Anna positiivista palautetta.
 • Anna palautetta kaikille.
 • Anna yksilöllistä palautetta.
 • Anna palautetta oikeaan aikaan.
 • Anna palautetta eri tavoin elein, sanoin, kosketuksin (olalle taputtaen) ja ilmein.


Näyttö

Uuden asian oppimisessa on tärkeää, että lapsi muodostaa suorituksesta itselleen kuvan. Se käy parhaiten näyttämällä mallia. Suorituksen näyttämisessä on tärkeää, että se tapahtuu selkeästi ja havainnollisesti ja oleellisia kohtia painottaen. Yksi näyttö suorituksesta ei riitä, vaan kannattaa näyttää useita kertoja eri suunnilta, jotta lapselle jää riittävän hyvä kuva uudesta suorituksesta. Näyttöön tulee liittyä aina selkeä suullinen selitys.

Ohjaajan kultaiset säännöt

 1. Selitä lyhyesti.
 2. Näytä.
 3. Teetä.
 4. Pysäytä, korjaa, näytä uudestaan.
 5. Teetä ja anna palautetta.


LEIKINOMAISUUS

Leikinomaisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea asennetta, sitä henkeä, mikä tekemisessä vallitsee. Lasten harjoitukset voivat olla samanaikaisesti sekä vaativia että kivoja! Pulssi voi nousta ja hiki virrata hymy huulilla. Laadukas, tosissaan harjoittelu voi olla myös hauskaa.

Leikinomaisuus on sen tiedostamista, että eivät sekunnit ja sentit tai maalit ja pisteet ole kaikkein tärkeimpiä lasten urheilussa. Leikinomaisuus ei tarkoita jonkun yksittäisen leikin leikkimistä. Se ei tarkoita sitä, että harjoitukset ovat pelkkää leikkiä. Se ei myöskään tarkoita sitä, että jokainen saa tehdä mitä haluaa, että ei ole olemassa mitään sääntöjä, että ohjaaminen on huonoa tai että liikunta unohdetaan kokonaan.

Lasten liikunnan perusta on leikki. Niin kauan kuin harrastaminen on kivaa, harrastajia riittää. Kun hauskuus loppuu, loppuvat harrastajatkin.

Lapsille parasta on toiminta lasten ehdoilla, lasten maailmasta käsin. Se tarkoittaa leikkimielisyyttä, kannustamista, iloa ja onnistumisen mahdollisuuksia jokaiselle. Lapsen etu on, että hänelle tarjotaan mahdollisuudet oppimiseen ja kehittymiseen monipuolisen harrastamisen avulla, eri lajeja ja pelipaikkoja kokeillen.

Lapsille osallistuminen on tärkeämpää kuin voittaminen.
 

Hyvä muistaa!

 • Lasten kanssa ollessa juuri käsillä oleva hetki on kaikkein tärkein.
 • Leikinomainen kisailu, jokaisen kannustaminen ja kunnioittava kohtelu luovat hyvän pohjan oppimiselle sekä kasvulle.
 • Onnistumisen elämykset kasvattavat tervettä itsetuntoa.
 • Epäonnistumiset salliva ilmapiiri opettaa lapsille uskallusta yrittää.
 • Vapaus yrittää ja epäonnistua opettaa pettymystenkin kuuluvan elämään.
 • Leikinomaisessa ilmapiirissä lapset oppivat olevansa riittävän hyviä yrittäessään tehdä parhaansa, oli lopputulos mikä tahansa.

Leikkien lapsi oppii ja kehittyy. ”Leikki on lapsen työtä” on vanha sanonta, joka pitää edelleen paikkansa. Lapsi voi leikkien harjoitella itsenäisesti tiettyä asiaa jopa tuntikausia. Leikissä yhdistyvät kaikki kehityksen piirteet; liikunta, ajattelu, tunteet ja sosiaaliset suhteet. Leikkiä voi kaikissa ikäluokissa.

Leikeillä on suuri merkitys lapselle:

 • Ne tuottavat iloa ja vaihtelua.
 • Ne vapauttavat ja rentouttavat ilmapiiriä.
 • Yhteenkuuluvaisuuden tunne lisääntyy.
 • Toisten auttaminen korostuu ja taitoerot tasoittuvat.

Lapsille tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että lapset pitävät urheilua hauskana, koska siinä saa kehittää omia taitojaan, saa kokeilla ja verrata omia kykyjään muiden kykyihin, saa kokea jännitystä ja olla yhdessä toisten lasten kanssa. Tärkeintä ei siis lasten mielestä olekaan voittaminen, kilpailu ja maine vaan omat suoritukset ja niissä onnistuminen ja kehittyminen.