Joukkueen toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA ja TALOUSARVIO
- Pitää olla seuran linjan ja tavoitteiden mukainen
- Valmentaja ja joukkueenjohtaja laativat suunnitelman yhdessä
- Pitää tehdä heti joukkueen ollessa koossa (loka-marraskuu...?)
- Pitää olla tavoitteellinen ja koko kauden kattava

MALLIRUNKO SISÄLLÖSTÄ:
- Joukkue ja seuratiedot - Toimintakausi - Joukkueen valmennus ja johto - Joukkueen pelaajat (täydennettävissä) - Joukkueen tavoite (valmennuksellinen)
- Pelaajien henkilökohtaiset tavoitteet (mitä tulee oppia kauden aikana) - Harjoittelumäärät, -paikat ja -aikataulut - Sarjatoiminta, johon osallistutaan
- Kilpailullinen tavoite (vasta KaveriMaailmassa )
- Turnaukset ja leirit
- Joukkueen talous
- Joukkueen varusteet yms.

JOUKKUEEN SÄÄNNÖT
- Jokaisella joukkueella on oltava sisäiset säännöt, Operaatio Pelisäännöt
- Mitä nuorempi ikäluokka sen joustavammat
- Vähän ja yksiselitteisiä sääntöjä
- Säännöt laaditaan yhdessä pelaajien ja heidän vanhempiensa kanssa
- Kaikkien pelaajien on tiedettävä säännöt
- Junioreiden vanhempien oltava tietoisia (tiedotus esim. vanhempain-kokous)
- Sääntöjä on tulkittava oikeudenmukaisesti (vrt. parhaat, valmentajan poika..)

MALLIRUNKO SISÄLLÖSTÄ:
- Velvollisuudet ja vastuut - aikataulut - harjoitukset, ottelut, leirit - yleinen käyttäytyminen - joukkueen tilaisuudet, “siviili” - Kielletyt aineet - tupakka, alkoholi, doping
- Sanktiot - kurinpitovastuu ja -menetelmät

Joukkueenjohtajan ja valmentajan on etukäteen sovittava käytettävistä menetelmistä, aikatauluista ja ympäristöstä, jossa mahdollisia sanktioita toimeenpannaan.
Joukkueenjohtaja on henkilönä vastuussa joukkueen sääntöjen noudattamisesta.

HARJOITUSKAUSI
- Toimintasuunnitelman mukaiset harjoitusvuorovaraukset
- Harjoitussuunnitelmien tiedottaminen / kalenteri
- pelaajat
- vanhemmat
- seura
- Lisenssit, vakuutusasiat ja pelaajasiirrot kuntoon
- Varusteinventaario ja tarvittaessa täydennykset (huoltaja)
- Harjoitustilaisuuksiin osallistuminen

SARJAKAUSI

Ilmoittautuminen piiriin
- Koko seura yhdessä tammikuun lopulla -> Valmennuspäällikkö
- Ajan tasalla olevat täydelliset yhteystiedot, joukkue itse netissä
- Tarvittaessa kaksoisedustus-/yli-ikäisyysanomukset
- “realistinen” sarja
- Tiedossa olevien esteiden ilmoittaminen järjestäjälle
- Yhteydenotot vastustajiin (varmistus)
- Ottelusiirrot piirin määräysten ja aikataulujen mukaisesti ajoissa
- maksuttomat siirrot
- maksulliset siirrot

TURNAUKSET ja LEIRIT
- Vain toimintasuunnitelmassa olevat
- Malttia turnauksissa kiertelyyn !
- Valmentajan vastuu otteluiden ja harjoitusten suhteesta (max. 1 / 3)
- Turnauksen on palveltava joukkuetta (taso - rasitus - hinta ???)
- Vertaile turnauksia - varmista järjestelyt !!!

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT:
- ilmoittautuminen ja maksujen välitys
- tiedotus (muista vanhemmat...)
- matkajärjestelyt
- majoitukset ja ruokailut ellei turnauspaketissa
- varuste- ja lääkintähuollon varmistaminen
- oheisohjelma - muista ottelurasitus
Itse järjestettävä turnaus
- suunnittelu ja päätös ajoissa (viim. tammikuu)
- mieti ajankohta tarkkaan (muut turnaukset, piirisarjat, lomat) - luvan hakeminen (anomuskaavake)
- organisaation rakentaminen / järjestelyvastuut - vanhempien tukiryhmä
- yhteistyö seuran muiden joukkueiden kanssa
- yhteistyökumppanit (esim. palkinnot, kioskimyynti) LEIRI - hyvin onnistuneena kohottaa joukkue-/seurahenkeä - kesto ikäluokan mukaan (2-3 pv / 3-5 pv)
- tarpeeksi vetäjiä / valvojia - säännöt
- laadi sopiva ohjelma
- lajiharjoittelua, mutta myös muita lajeja, monipuolisuutta, hauskaa…
- mieti esim. vanhempien vierailua - usein vierailu palauttaa mieleen jo unohtuneen koti-ikävän nuorimmilla. - vierailijoiden käyttö (nimipelaaja, valmentaja jne.)

VALMENTAJAN TEHTÄVÄNKUVA
Valmennustoiminnan urheilullisena tavoitteena junioritasolla voidaan pitää pelaajien yksilöllisen suorituskyvyn kehittämistä. Yksilölähtöinen lähestymistapa antaa onnistuessaan edellytykset myös paremmalle joukkuepelaamiselle. Pelaajan itsensä lisäksi juuri valmentaja voi auttaa (tai hidastaa) pelaajaa tulemasta entistä paremmaksi urheilijaksi.
Valmentajan monipuoliseen tehtäväkenttään sisältyy erilaista osaamista vaativia osa-alueita:
- valmennuksen suunnittelu (harjoittelu, pelaaminen, testaus, leirit ym.) tarvittaessa seuran junioripäällikön/valmennuspäälliköiden tuella
- harjoitustapahtuma (suunnitelma, organisointi, ilmapiiri, tehon kontrollointi, havainnointi/arviointi, pelaajakohtainen ohjaus ym.)
- ottelutapahtuma (ennakkovalmistelut/-ohjeet, ottelupalaveri, verryttely / psyykkinen lataus, ottelunaikainen arviointi ja johtaminen, tarvittavat muutokset/vaihdot, palaute ottelun jälkeen ym.)
- joukkueen yleisjohtaminen (tavoitteet, tehtävät/vastuualueet, pelisäännöt, palaverit, yleisilmapiiri ym.)
- pelaajien henkilökohtainen ohjaus (motivointi, osaamisen arviointi, omatoimisen harjoittelun ohjaaminen, kasvattaminen, uusien pelaajien perehdyttäminen ym.)
- toiminnan kokonaisseuranta yhdessä valmennuspäälliköiden kanssa (yksilöiden/joukkueen kehittyminen, tarvittavat muutokset, uudet ideat ym.)


REILU PELI - vihreä kortti

 

Juniorivalmennuksen periaatteita

Lapsen ja nuoren persoonallisuus tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti, kun urheilijaa kehitetään harjoittelun ja pelaamisen keinoin:
1. Ikävaihe huomioon
- opeta ja harjaannuta motorisia taitoja herkkyyskaudella > nopea omaksuminen motivoi oppimaan uutta
- myös fyysisessä harjoittelussa herkkyyskaudet hyödynnettävä
2. Yksilöllisyys
- liikkeet vaikeusasteeltaan yksilölle sopivia > vaativuus nousee kehittymisen myötä
3. Monipuolisuus
- vaihtelevuutta harjoitteisiin ja menetelmiin
4. Tavoitteellisuus
- tavoitteita eri jaksoille ja harjoituksille > liittyy suunnitelmaan
5. Progressiivisuus
- harjoittelun kehittely ja vaikeutuminen > myös teho lisääntyy asteittain
6. Riittävä harjoittaminen
- suoritusten toistomäärä
- minimoidaan harjoituskatkot vuositasolla > kehityksen jatkuvuus
7. Harjoittelun systemaattisuus
- sopiva rasituksen ja levon suhde
- helposta vaikeaan, uutta asiaa sopivasti
8. Ohjaamisen periaate
- oikea ja tehokas opettaminen > oikeita asioita oikein!
- virheiden korjaaminen ajoissa > poisoppiminen vaikeampaa
- motivointi oppimiseen
9. Kasvatuksellisuus
- nuori pelaaja kohti urheilullista elämäntapaa 

Dataline Sport | Molentum Oy