Käpylän pallo

Joukkueen toiminta

Joukkueen toimihenkilöiden tehtävänjako


Joukkueenjohtaja

 • toiminnan yleinen johtaminen
 • yhteyshenkilö seuran johtoon
 • vastaa joukkueen tiedotustoiminnasta
 • talousarvion laatiminen ja seuranta (vastuu taloudesta)
 • joukkueen vanhempien toiminnan vetäjä (tukiryhmä)
 • hoitaa ilmoittautumiset sarjoihin ja turnauksiin seuran junioripäällikön kanssa
 • hoitaa leirivaraukset
 • huolehtii joukkueen matkajärjestelyistä otteluihin, leireille jne.
 • osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin
 • laatii joukkueen toimintakertomuksen
 • vastaa joukkueen toimihenkilöiden kouluttamisesta (tiedottaa mahdollisuuksista)
 • valitsee tarvittaessa itselleen sijaisen
 • Palloliiton joukkueenjohtajaopas

I-valmentaja

Valmennustoiminnan urheilullisena tavoitteena junioritasolla voidaan pitää pelaajien yksilöllisen suorituskyvyn kehittämistä. Yksilölähtöinen lähestymistapa antaa onnistuessaan edellytykset myös paremmalle joukkuepelaamiselle. Pelaajan itsensä lisäksi juuri valmentaja voi auttaa (tai hidastaa) pelaajaa tulemasta entistä paremmaksi urheilijaksi.

Valmentajan monipuoliseen tehtäväkenttään sisältyy erilaista osaamista vaativia osa-alueita:

 • vastaa joukkueen koko valmennustoiminnasta seuran linjan mukaisesti
 • laatii kausi-, jakso- ja kertaharjoitussuunnitelmat ja hyväksyttää ne valmennuspäälliköllä
 • johtaa harjoitukset (suunnitelma, organisointi, ilmapiiri, tehon kontrollointi, havainnointi/arviointi, pelaajakohtainen ohjaus ym.)
 • ottelutapahtuma (ennakkovalmistelut/-ohjeet, ottelupalaveri, verryttely/psyykkinen lataus, ottelunaikainen arviointi ja johtaminen, tarvittavat muutokset/vaihdot, palaute ottelun jälkeen ym.)
 • valitsee joukkueen ja laatii taktiikat otteluihin
 • päättää otteluiden lukumäärästä seuran linjan ja suunnitelman mukaisesti
 • päättää turnauksiin osallistumisista seuran linjan ja suunnitelman mukaisesti
 • pelaajien henkilökohtainen ohjaus (motivointi, osaamisen arviointi, omatoimisen harjoittelun ohjaaminen, ravinto, kasvattaminen, uusien pelaajien perehdyttäminen ym.)
 • joukkueen yleisjohtaminen (tavoitteet, tehtävät/vastuualueet, pelisäännöt, palaverit, yleisilmapiiri ym.)
 • toiminnan kokonaisseuranta yhdessä valmennuspäälliköiden kanssa (yksilöiden/joukkueen kehittyminen, tarvittavat muutokset, uudet ideat ym.).

KäPa tukee vahvasti valmentajiensa koulutusta! Seura maksaa Palloliiton ensimmäiset E+D+C-kurssin seuraan/joukkueeseen sitoutuville valmentajille ja B-kurssistakin puolet. Seuran valmentajilta myös odotetaan halua kehittää itseään. Seura järjestää myös omaa sisäistä koulutusta valmentajille aktiivisesti.

II-valmentaja

 • toimii I-valmentajan sijaisena
 • toimii harjoituksissa ja otteluissa I-valmentajan apuna.

Maalivahtivalmentaja

 • laatii maalivahtien kausi-, jakso- ja kertaharjoitussuunnitelmat
 • toimii harjoituksissa maalivahtien valmentajana
 • toimii muiden valmentajien apuna.

Huoltaja

 • huoltaa joukkueen harjoituksissa ja otteluissa
 • huolehtii joukkueen varusteista ja tarvikkeista
 • toimii joukkueen ensiapuhenkilönä
 • printtaa ohjeet huoltolaukkuun (Terveystalon ohje, yleinen hoitoketju)
 • neuvoo pelaajia varustehuollossa
 • toimii valmentajien apuna.

 

Joukkueen toiminta


Toimintasuunnitelma ja talousarvio

 • pitää olla seuran linjan ja tavoitteiden mukainen
 • valmentaja ja joukkueenjohtaja laativat suunnitelman yhdessä
 • pitää tehdä heti joukkueen ollessa koossa
 • pitää olla tavoitteellinen ja koko kauden kattava.

Mallirunko sisällöstä:

 • Joukkue ja seuratiedot - Toimintakausi - Joukkueen valmennus ja johto - Joukkueen pelaajat (täydennettävissä) - Joukkueen tavoite (valmennuksellinen).
 • Pelaajien henkilökohtaiset tavoitteet (mitä tulee oppia kauden aikana) - Harjoittelumäärät, -paikat ja -aikataulut - Sarjatoiminta, johon osallistutaan.
 • Kilpailullinen tavoite (vasta kaverimaailmassa).
 • Turnaukset ja leirit.
 • Joukkueen talous.
 • Joukkueen varusteet yms.
   

Joukkueen säännöt

 • jokaisella joukkueella on oltava sisäiset säännöt
 • mitä nuorempi ikäluokka sen joustavammat
 • vähän ja yksiselitteisiä sääntöjä
 • säännöt laaditaan yhdessä pelaajien ja heidän vanhempiensa kanssa
 • kaikkien pelaajien on tiedettävä säännöt
 • junioreiden vanhempien oltava tietoisia säännöistä (tiedotus esim. vanhempain-kokouksessa)
 • sääntöjä on tulkittava oikeudenmukaisesti.

Mallirunko sisällöstä:

Joukkueenjohtajan ja valmentajan on etukäteen sovittava käytettävistä menetelmistä, aikatauluista ja ympäristöstä, jossa mahdollisia sanktioita toimeenpannaan. Joukkueenjohtaja on henkilönä vastuussa joukkueen sääntöjen noudattamisesta.
 

Harjoituskausi

 • toimintasuunnitelman mukaiset harjoitusvuorovaraukset
 • harjoitussuunnitelmien tiedottaminen/kalenteri
 • pelaajat
 • vanhemmat
 • seura
 • lisenssit, vakuutusasiat ja pelaajasiirrot kuntoon
 • varusteinventaario ja tarvittaessa täydennykset (huoltaja)
 • harjoitustilaisuuksiin osallistuminen.


Sarjakausi

 • Ilmoittautuminen piiriin
 • ajan tasalla olevat täydelliset yhteystiedot sekä Pelipaikassa että myClubissa
 • tarvittaessa kaksoisedustus-/yli-ikäisyysanomukset
 • muistakaa “realistinen” sarja
 • tiedossa olevien esteiden ilmoittaminen järjestäjälle
 • yhteydenotot vastustajiin (varmistus)
 • ottelusiirrot piirin määräysten ja aikataulujen mukaisesti ajoissa
 • maksuttomat & maksulliset siirrot.


Turnaukset ja leirit

 • vain toimintasuunnitelmassa olevat
 • malttia turnauksissa kiertelyyn
 • valmentajan vastuu otteluiden ja harjoitusten suhteesta (max. 1/3)
 • turnauksen on palveltava joukkuetta (taso-rasitus-hinta)
 • vertailkaa turnauksia - varmistakaa järjestelyt.

Itse järjestettävä turnaus

 • suunnittelu ja päätös ajoissa (viim. tammikuu)
 • miettikää ajankohta tarkkaan (muut turnaukset, piirisarjat, lomat) - luvan hakeminen (anomuskaavake)
 • organisaation rakentaminen/järjestelyvastuut - vanhempien tukiryhmä
 • yhteistyö seuran muiden joukkueiden kanssa
 • yhteistyökumppanit (esim. palkinnot, kioskimyynti)

Leiri

 • hyvin onnistuneena kohottaa joukkue-/seurahenkeä - kesto ikäluokan mukaan (2–5 päivää)
 • tarpeeksi vetäjiä/valvojia
 • säännöt
 • laadi sopiva ohjelma
 • lajiharjoittelua, mutta myös muita lajeja; monipuolista & hauskaa
 • miettikää esim. vanhempien vierailua - usein vierailu palauttaa mieleen jo unohtuneen koti-ikävän nuorimmilla.