Käpylän pallo

Käpylä Pallo ry:n sääntömääräinen syyskokous 4.12. klo 18.00

17.10.2023
Käpa


Käpylä Pallo ry:n sääntömääräinen syyskokous
Maanantaina 4.12. klo 18.00
Käpylä Pallo ry:n toimistolla, Tursontie 3, 00610 Helsinki


ASIALISTA

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (2).
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö – ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talouden hoitaja ja sihteeri sekä kolme (3) muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavaksi kahdeksi pykälän 12 mukaisesti.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
  6. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan osoitteisiin [email protected] sekä [email protected] 29.11.2023 klo 16:00 mennessä.

Kohtaan 6 liittyvät esitykset niin ikään 29.11.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen [email protected]

 

Helsingissä 17.lokakuuta 2023
Käpylän Pallo ry johtokunta