Sääntömääräinen vuosikokous 2.2.2021

Sääntömääräinen vuosikokous 2.2.2021

13.01.2021

Aika: Tiistai 2.2.2021 kello 18:00
Paikka: Paperiliitto, Hakaniemenranta 1

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja 2 pöytäkirjantarkistajaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus
  3. Esitetään toiminta-ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta
  4. Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
  5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili-ja vastuuvelvollisille
  6. Päätetään sääntöjen 10 pykälän määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta sekä
  7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Kokoukseen osallistuminen ilmoitukset ja kohtaan 7 esitetyt asiat 27.1.2021 mennessä:
info@kapylanpallo.fi ja ile@kapylanpallo.fi

Dataline Sport | Molentum Oy