Syyskokouksen 2019 päätökset

Syyskokouksen 2019 päätökset

26.11.2019

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26 marraskuuta KäPa:n toimistolla 26.11.2019

Esityslistan mukaisesti päätettiin:

Uusi johtokunta 27.11.2019 alkaen
Puheenjohtaja: Petri Vanhala
Varapuheenjohtaja: Erkko Meri
Taloudenhoitaja: Ilkka Rantanen
Sihteeri / jäsen: Dan Koskinen
Jäsen: Nina Nokelainen
Jäsen: Petri Haapanen
Jäsen: Jukka Korkka

Toimintasuunnitelma
Liitteessä seuran toimintasuunnitelma 2020

Kokouksessa päätetyt jäsenmaksut vuodelle 2020
Päätettiin, että varsinainen jäsenmaksu on 170 €, 
Sisaralennus 85 €
Ikämiesten (65-75 ikävuodet) maksu 85 €. 
Keskusteltiin harrasteryhmien jäsenmaksusta. Päätettiin, että harrasteryhmien jäsenmaksu on 85€.
Yhteistöjäsenten kannatusmaksu on 500 €.

Tilintarkastus
Tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö Nexia Oy ( Päivi Mishael )

Dataline Sport | Molentum Oy