Sääntömääräinen syyskokous ma 29.11.2021 klo 18.00

Sääntömääräinen syyskokous ma 29.11.2021 klo 18.00

08.11.2021

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
MAANANTAI 29.11.2021 KELLO 18.00
PAIKKA: KÄPYLÄN PALLO RY TOIMISTO, TURSONTIE 3 00610 HELSINKI


ASIALISTA

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (2).
  2. Todetaan kokouksen laillisuus.
  3. Määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö – ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talouden hoitaja ja sihteeri sekä kolme (3) muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavaksi kahdeksi pykälän 12 mukaisesti.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
  6. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan osoitteisiin sekä info@kapylanpallo.fi että ile@kapylanpallo.fi 26.11.2021 mennessä.

Kohtaan 6 liittyvät esitykset 20.11.2021 klo 18.00 mennessä osoitteeseen ile@kapylanpallo.fi


Helsingissä 8.11.2021

Käpylän Pallo ry johtokunta

Seuran säännöt

Dataline Sport | Molentum Oy