Syyskokous 30.11.2020 INFO

Syyskokous 30.11.2020 INFO

17.11.2020

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: maanantai 30.11.2020 klo 18.00
Paikka: Käpylän Pallo ry:n toimisto, Tursontie 3, 00610 Helsinki
 

Asialista

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (2).
  • Todetaan kokouksen laillisuus.
  • Määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä kolme (3) muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavaksi kahdeksi pykälän 12 mukaisesti.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
  • Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.


Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan osoitteisiin sekä info@kapylanpallo.fi että ile@kapylanpallo.fi 25.11.2020 mennessä.

Kohtaan 6 liittyvät esitykset niin ikään 25.11.2020 klo 18.00 mennessä osoitteeseen ile@kapylanpallo.fi

 

Helsingissä 29.10.2020

Käpylän Pallo ry johtokunta

Dataline Sport | Molentum Oy