Seuran syyskokous 23.10.2017

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 23.10 kello 17:30, Käpylän Pallo toimisto, Tursontie 3

Syyskokouksessa

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat (2),
  2. todetaan kokouksen laillisuus
  3. määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
  4. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, ja sihteeri sekä 3-6 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle. Muutos / päätös 20.8.2012 vuosikokous: vuoden 2012 syyskokouksesta lähtien hallituksen jäsenyys on kaksivuotinen, joista ensimmäisenä vuonna ( 2012-2013 ) valittaisiin kolme yhdeksi vuodeksi ja kolme kahdeksi vuodeksi. Sen jälkeen valittaisiin vuosittain kolme uutta tai samaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle,
  6. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.